SARAVÀ

VÄLKOMMEN TILL RRRIOTSAMBA

- en feministisk musikförening

° SARAVÁ °

Saravá bildades i augusti 2012 som en del av den feministiska musikföreningen Rrriotsamba.

° ° °

Vi skapar och framför musik tillsammans, och använder metoder som är feministiska. Det innebär bland annat att vi skapar utrymme för varandra, och övar på att ta utrymme.

° ° °

Vi har valt att inte ha några personer med i vårt band som definierar sig som män. Anledningen är att vi tycker det behövs ett utrymme för att utveckla och framföra musik där män inte tar en aktiv del.

° ° °

Feministiska metoder för oss är tätt sammankopplat med musiken: vi vill skapa ett utrymme där personer som vill kan rotera mellan olika instrument, turas om att leda och där så mycket som möjligt av varje persons positiva bidrag till gruppen synliggörs. Detta är en skillnad mot erfarenheter vi har från slagverksgrupper som leds på patriarkala sätt. Vi väljer att inte definiera feminism för oss snävare än så, och välkomnar personer och åsikter inom gruppen oavsett de har djupare politisk analys som grund eller om det finns ett nyväckt intresse av att utforska feministiska arbetssätt.

° ° °

Saravá är ett afrobrasilianskt ord som bland annat kan delas upp i delar som betyder SA (kraft, Herre), RA (regera, rörelse), VÁ (natur, energi). En tolkning är "kraften som styr naturens rörelse och energi".

° ° °

Vi spelar bland annat på fester, Pride-parader och karnevaler och kan även anlitas för att hålla workshops. Kontakta oss gärna på rrriotsamba.sarava@gmail.com

Rrriotsamba är en feministisk musikförening som spelar slagverk.

 

Vi gillar att spela på demonstrationer, manifestationer, festivaler, fester, bröllop och andra roliga events!

 

Vi håller också kurser och workshops i feministik slagverk. Maila oss på info@rrriotsamba.se för mer information eller om du vill boka oss!